پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 10:28

روز بزرگداشت آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی ، روز کتاب و کتاب خوانی و کتابدار گرامی باد

هر کسی که با کتاب آرامش یابد ، راحتی و آسایش از او سلب نمی گردد.(امام علی ع)

کتاب خوب یکی از ابزارهای کمال بشری است.(حضرت آیت الله خامنه ای)

برگهای کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند.(ولتر)

جامعه وقتی سعادت و فرزانگی می یابد که مطالعه کار روزانه اش باشد(سقراط)

روز بزرگداشت آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی ، روز کتاب و کتاب خوانی و کتابدار گرامی باد         روابط عمومی شرکت عمران شهر مجلسی
   1396/8/24 08:02