جمعه 26 مهر 1398 09:24

دیدارمدیرعامل و اعضای هیات مدیره و ریاست اداره حراست شرکت عمران شهر مجلسی با ریاست جدید دادگستری

دیدارمدیرعامل و اعضای هیات مدیره و ریاست اداره حراست  شرکت عمران شهر مجلسی با ریاست  جدید دادگستری شهرستان مبارکه  آقای ابوالحسن زارع درمورخ  و گفتگو در خصوص حفظ حقوق بیت المال و اراضی تحت تملک دولت و پرونده های جاری ( ۹۸/۰۷/۱۷)


   1398/7/17 13:56