دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت 04:52

درمورخ 95/12/22 طی حکمی آقای علی جمشیدی به سمت سرپرست اداره حراست شرکت عمران شهر جدید مجلسی منصوب گردید

با حضور نمایندگان اداره حراست کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، درروز یکشنبه مورخ 95/12/22 مراسم تودیع و معارفه ریاست اداره حراست شرکت عمران برگزار گردید
در این مراسم از خدمات آقای سید مجتبی لولاکی ریاست پیشین اداره حراست تقدیربعمل آورده شد و آقای علی جمشیدی بعنوان سرپرست اداره حراست شرکت عمران شهر جدید مجلسی منصوب گردید.


   1395/12/22 14:14