جمعه 06 اردیبهشت 1398 10:26

خدمتی دیگر از شرکت عمران شهر جدید مجلسی به شهروندان

 
با تلاشهای فراوان و با پیگیریهای مصرانه مدیرت شرکت عمران بزرگترین پکیج تصفیه خانه فاضلاب کشور با ظرفیت 1700 متر مکعب در شبانه روز و 

هزینه ای بالغ بر25/000/000/000 ریال در شهر جدید مجلسی آماده بهره برداری قرار گرفت   1396/4/19 14:44