جمعه 29 شهریور 1398 08:33

حضور نماینده مردم شهرستان مبارکه در آئین افتتاح اولین جشنواره صنایع دستی شهر جدید مجلسی

حضور نماینده مردم شهرستان مبارکه در آئین افتتاح اولین جشنواره صنایع دستی شهر  جدید مجلسی
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:
دراین مراسم خانم مهندس سعیدی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان باهنرو رجایی از برگزاری جشنواره صنایع دستی در شهر جدید علامه مجلسی(ره) تشکر نمودند.ایشان این اقدام را باب خیری در خصوص شناخت هنر دستان مردان وزنان شهرهای جدید ،ایجاد اشتغال و صادرات این نوع صنایع دانستند. ایشان در خصوص اخذ ردیف اعتبارملی متروی شهرمجلسی به فولاد مبارکه و بهارستان ارائه گزارش نموده و یکی از  مهمترین شاخصه های اصلی توسعه برای یک شهررا مباحث حمل و نقل سریع و آسان دانستند و نوید کلنگ زنی خط متروی مجلسی به فولاد مبارکه،شهر بهارستان را تا پایان شهریور ماه دادند.


   1398/6/3 08:12