یکشنبه 26 خرداد 1398 15:00

حضور مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان در شرکت عمران شهر جدید مجلسی

جلسه با حضورآقای مهندس خانی مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان در محل شرکت عمران در مورخ 97/7/29
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران
در این جلسه که مهندس مجیدی مدیرعامل شرکت عمران و اعضای هیات مدیره حضور داشتند در خصوص پروژه های در حال ساخت مسکن و ادامه همکاری بین بنیاد مسکن و شرکت عمران شهر جدید مجلسی بحث و تبادل نظرگردید.   1397/7/29 14:51