جمعه 26 مهر 1398 09:24

حضور ریاست اداره اوقاف شهرستان مبارکه در شهر جدید مجلسی و بازدید از مراکز فرهنگی

جلسه باحضور آقای ترحمی ریاست جدید اداره اوقاف شهرستان مبارکه در دفتر مهندس مجیدی مدیرعامل شرکت عمران
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت:
طی دیدار آقای ترحمی ریاست اداره اوقاف شهرستان مبارکه در مورخ 98/7/14 با مدیر عامل شرکت عمران از مراکز فرهنگی شهر بازدید بعمل اورده شد.

   1398/7/15 15:12