جمعه 06 اردیبهشت 1398 10:22

جلسه خیرین مدرسه ساز با مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی

جلسه خیرین مدرسه ساز با مدیر عامل شرکت عمران شهر مجلسی در مورخ 97/9/12
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران
در این جلسه که با هدف بررسی مسائل مربوط به فضاهای فیزیکی مراکز آموزشی خصوصاً آموزشگاه دخترانه سپیده تشکیل شده بود مدیر عامل واعضای هیات مدیره شرکت عمران ، ریاست شورای اسلامی شهر،مدیریت مدرسه سپیده شهر مجلسی حضور داشتند.   1397/9/13 07:46