پنجشنبه 30 آبان 1398 04:13

جلسه برنامه های راهبردی توسعه شهر جدید مجلسی

تشکیل جلسه سند راهبردی شهر جدید مجلسی مورخ 98/8/11 با حضور مسئولین و صاحب نظران 
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت عمران:
در این جلسه که با هماهنگی و میزبانی شرکت عمران در سالن جلسات این شرکت تشکیل گردیدمدیرعامل ، اعضای هیات مدیره و پرسنل شرکت عمران،شهردارو اعضای شورای اسلامی شهر،کارشناسان دانشگاه آزاد،مشاورین باغ پردیسان وتعدادی از صاحب نظران حضور داشتند، مهندس مجیدی مدیرعامل شرکت ضمن خیرمقدم هدف از  تشکیل این جلسه را تهیه سند راهبردی توسعه شهر  دانستند و از اشخاص حاضر در جلسه خواستند که با برنامه ریزی صحیح و تشکیل کارگروه های مختلف و تشکیل جلسات  آتی نسبت به تهیه برنامه های راهبردی توسعه شهر جدید مجلسی همکاری و مساعدت نمایند.
در ادامه مشاورین مربوطه گزارش کاملی از هدف از تشکیل شهرهای جدید در ایران ، پتانسیلها و کمبودها ارائه نمودند.
   1398/8/13 07:44