پنجشنبه 31 مرداد 1398 16:42

جلسه بازگشایی پاکات مزایده املاک و مستغلات شرکت عمران شهر جدید مجلسی

جلسه بازگشایی پاکات املاک و مستغلات شرکت عمران شهر مجلسی در روز سه شنبه مورخ 97/11/30 در سالن جلسات این شرکت برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران
لیست فراخوان مزایده به شرح ذیل میباشد
زمین مسکونی(محله های هنر،دانش،فرهنگ)
زمین های مختلط تجاری،مسکونی(محله هنر)
واحدهای تجاری (بلوارفجر،محله سپهر،مهران1و2،محله کوشش،میدان کوثر)
واحدتجاری،کارگاهی(محله فرهنگ سایت اول و دوم مهارت)
زمین کارگاهی(سایت امین)


   1397/11/30 10:57