پنجشنبه 31 مرداد 1398 15:34

تقدیر از برگزیدگان مسابقه مقاله نویسی به مناسبت گرامی داشت هفته پدافند غیر عامل

به مناسبت گرامی داشت هفته پدافند غیر عامل واحد روابط عمومی شرکت عمران شهر مجلسی اقدام به برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع مفاهیم پدافند غیر عامل در بین شهروندان نمود که از بین 47 نفر شرکت کننده 6 اثر بعنوان بهترین آثار برگزیده شد که در تاریخ 97/9/13 توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره از یشان تقدیر گردید.


   1397/9/13 15:02