چهارشنبه 01 خرداد 1398 14:23

تشکیل جلسه اعضای شورا اسلامی و شهردار با مسئولین شرکت عمران شهر جدید مجلسی

جلسه مورخ 97/5/8 اعضای شورای اسلامی و شهردار با مدیر عامل و هیات مدیره شرکت  عمران پیرامون بررسی مسائل و مشکلات مربوط  به شهر جدید مجلسی
به گزارش روابط عمومی شرکت 
در این جلسه مقرر گردید جهت مرتفع شدن مشکلات مربوط به این شهر و پیشبرد اهداف جهت رفاه حال شهروندان شورای  اسلامی، شهرداری و شرکت عمران با هم تعامل و همکاری هر چه بیشتر را داشته باشند.


   1397/5/9 11:01