پنجشنبه 31 مرداد 1398 15:35

تسطیح و خاکبرداری محله سپهر(فاز3و4) شهر مجلسی

تسطیح و خاکبرداری محله سپهر(فاز3و4) شهر مجلسی
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:
بنا به درخواست ساکنین محله سپهر ( فاز
۳ و ۴ تعاونی فولاد )شهر جدید مجلسی ،تسطیح و خاکبرداری ضلع جنوبی محل ،توسط شرکت عمران در حال اجرا میباشد.


   1398/5/2 13:08