جمعه 29 شهریور 1398 07:37

تجلیل مهندس مجیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی از روابط عمومی این شرکت بمناسبت روز خبرنگار؛

تجلیل مهندس مجیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی از روابط عمومی این شرکت بمناسبت روز خبرنگار؛


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:
مجیدی نقش روابط عمومی را در شرکت عمران و شناسایی شهرهای جدید درکشوربسیارموثر دانستند و از تلاشهای  علی احمدپور و علیرضا صالحی (پرسنل روابط عمومی شرکت عمران )در مسیر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی اخبار شرکت به شهروندان قدردانی گردید.


   1398/5/23 08:37