جمعه 29 شهریور 1398 08:34

بزودی ساخت پنجمین مدرسه مسکن مهر در محله مهران شهر جدید مجلسی آغاز خواهد شد

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی خبر داد: بزودی ساخت پنجمین مدرسه مسکن مهر در محله مهران آغاز خواهد شد


مهندس مجیدی در جریان بازدید از پروژه مسکن مهر شهر جدید مجلسی از اختصاص ۲۰۲۴ متر مربع زمین ، در محدوده

مسکن مهر (مهران
۱) جهت احداث یک فضای آموزشی با اعتبار ۴۸/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خبر داد .


وی ضمن بیان اینکه پیمانکار طرح مشخص شده ، عملیات اجرایی مدرسه بزودی در این محله آغاز خواهد شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر مجلسی
   1398/6/17 09:23