بزرگداشت روزشهدا در یادمان شهدای گمنام شهر جدید مجلسی

به مناسبت گرامی داشت  22 اسفند ماه روزشهدا مسئولین شهر مجلسی با حضور در یادمان شهدای گمنام این شهر با غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدا با آرمانهای شهدا تجدید میثاق نمودند.
   1396/12/22 09:56