شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 17:44

برگزاری نماز پرشکوه عید سعید فطر در شهر جدید مجلسی

با پشت سر گذاشتن یک ماه عبادت ، روزه داری و شب زنده داری مسلمانان جهان ،عید سعید فطر فرا رسید تا این عبادات را به ثبت و امضاء برساند.
همزمان با ایران اسلامی در شهر جدید مجلسی نیز با حضور مسئولین و مردم  ، نماز پرشکوه عید سعید فطربه امامت
نماینده ولایت فقیه و امام جمعه شهر حضرت حجت السلام طاووسی برگزار گردید.

   1397/3/27 10:57