دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت 04:52

برگزاری مراسم معنوی و پرشکوه اعتکاف در مسجد جامع شهر جدید مجلسی

اعتکاف گسترده محراب عشق است در کوی دوست
دوراز نفس سرکش در سبزترین مکان ، درنورانیترین زمان


تعدادی از مردم شهر جدید مجلسی نیز همزمان با سراسر کشور در ایام البیض در مسجد جامع این شهر معتکف شدند
   1396/1/23 14:14