جمعه 26 مهر 1398 10:01

برگزاری جلسه هماهنگی دعای روز عرفه و نمازعید سعید قربان

برگزاری جلسه هماهنگی بمناسبت روز عرفه و عید سعید قربان
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:
این جلسه که در تاریخ 98/5/19 با دعوت دفتر امام جمعه شهر مجلسی برگزار گردید ومجموعه مدیریت شهری حضور داشتند در خصوص دعای عرفه و هرچه باشکوه برگزار شدن نماز عید سعید قربان برنامه ریزی گردید.

   1398/5/19 15:09