جمعه 06 اردیبهشت 1398 10:09

برگزاری جلسه در شرکت عمران شهر جدید مجلسی با حضور معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان مبارکه در خصوص روند پیشرفت مراحل قطار شهری

جلسه ای در مورخ 97/7/16 پیرامون روند پیشرفت مراحل قطار شهری اصفهان به شهرستان مبارکه و شهر جدید مجلسی در شرکت عمران این شهر برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران
آقای مهندس عسگریان معاون عمرانی فرمانداری شهرستان در این جلسه با بررسی مشکلات شهری در خصوص پتانسیلهای این شهر به نکات ذیل اشاره نمودند:
*شهر مجلسی داری زیر ساختهای بسیار خوب شهری میباشد
*داشتن قیمت مناسب ملک و زمین
*سرمایه گذاری دولت در این شهر
ایشان بیان داشتند عوامل فوق الذکرباعث روند رشد جمعیت در این شهر در سالهای آینده می شود
در ادامه این جلسه به بررسی روند مراحل قطار شهری پرداخته شد و در پایان از پروژه های در حال احداث و احداث شده شهر بازدید بعمل آورده شد.   1397/7/16 14:36