پنجشنبه 31 مرداد 1398 16:36

برگزاری جلسه بررسی مسائل پرونده های حقوقی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

برگزاری جلسه بررسی مسائل پرونده های حقوقی شرکت عمران شهر جدید مجلسی
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت عمران:
این جلسه که در مورخ 98/5/14 با حضور دکتر غیاثی مدیر کل  دفتر املاک و امور حقوقی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در محل شرکت عمران مجلسی تشکیل گردید مسائل پرونده های حقوقی این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

   1398/5/15 11:01