برگزاری جلسه بحران آب

در مورخ 97/1/15 با حضورمدیر عامل واعضای هیات مدیره شرکت عمران، شهردار، اعضای شورای اسلامی، نماینده فرماندار شهرستان مبارکه و تعدادی از کارکنان شهرداری  شهر مجلسی با هدف بررسی بحران آب موجود و راهکارهای برخورد با کاهش شدید آب، چگونگی استفاده بهینه از مقدار آب موجود ،برگزار و تصمیماتی اتخاذ گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
 در این جلسه مهندس مجیدی مدیرعامل شرکت ومهندس موسوی شهردار این شهر با بیان اینکه بحران آب مشکلی است که سراسر کشور را در بر گرفته، تأمین آب شرب و‌ مصرفی شهروندان را هدف اصلی دانسته و بیان داشتند انشالله با برنامه ریزی و‌ مدیریت دقیق و همچنین  همکاری شهروندان گرامی در صرفه جویی آب از این بحران خواهیم گذشت.


   1397/1/18 08:25