چهارشنبه 01 خرداد 1398 13:43

برگزاری جلسه بازگشایی استعلام نگهداری،بهره برداری و انجام بازدیدهای فنی از پکیج تصفیه فاضلاب شهر مجلسی

درمورخ 97/9/25 درمحل شرکت عمران شهر جدید مجلسی با حضور اعضاءهیات مدیره ، مدیر حراست،معاون فنی وامورمالی شرکت، جلسه بازگشایی استعلام نگهداری،بهره برداری و انجام بازدیدهای فنی از پکیج تصفیه فاضلاب شهر مجلسی برگزار گردید.    1397/9/25 12:49