پنجشنبه 30 آبان 1398 03:57

برگزاری جلسه آموزش بهره برداری سامانه املاک و واگذاری شهرهای جدیددر شرکت عمران شهر جدید مجلسی

برگزاری جلسه آموزشی  بهره برداری املاک و واگذاری شهرهای جدید در شرکت عمران شهر مجلسی مورخ 98/8/1

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:
حسب دستور آقای مهندس طاهرخانی معاون وزیر  راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید سامانه فرایند محور واگذاری املاک شهرهای جدید با هدف مکانیزه کردن و یکپارچه سازی فرایند واگذاری املاک و یکسان سازی تیپ قراردادهای واگذاری املاک در شهرهای جدید با همکاری دفاتر املاک و حقوق و فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت مادر به مرحله بهره برداری رسید.لذا در این خصوص جهت آموزشهای لازم جلسه ای با حضور آقای فرهادی پورمدیرکل دفتر اطلاعات و ارتباطات شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و کارشناسان مربوطه درشرکن عمران شهر مجلسی برگزار گردید.


   1398/8/1 10:11