یکشنبه 26 خرداد 1398 15:24

برگزاری جشنواره فیلم و عکس شهرهای جدید با موضوع شهر جدید من در شهر جدید مجلسی

آغاز به کار جشنواره فیلم و عکس شهرهای جدید در شهر جدید مجلسی
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران
 نمایشگاه فیلم و عکس شهرهای جدید با موضوع شهر جدید من در مورخ 97/7/21 در موزه شرکت عمران شهر جدید مجلسی افتتاح گردید
این جشنواره که با هدف توجه به مسائل و موضوعات اجتماعی شهروندان قبلا اطلاع رسانی آن انجام شده بود و تعداد20 نفر از شهر وندان آثار خود را  به روابط عمومی عمران  شهرهای جدید ارسال نموده یودند توسط شرکتهای تابعه به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدارسال گردید که با برگزاری جشنواره و داوری در تهران اسامی برگزیدگان به عمران شهرهای جدید ارسال گردید در بین آثار شهروندان شهر مجلسی تعداد 6 نفر آثر برگزیده در بخش عکس رتبه اول تا ششم اخذ نودند که اسامی  آنها به شرح ذیل  میباشد که در روز اختتامیه نمایشگاه جوایز آنها اهداء خواهد گردید.
محمدعلی بهرامی جایزه بهترین عکس و دیپلم افتخاربه همراه 10/000/000ریال جایزه نقدی
مریم قاسمی لوح تقدیر به همراه مبلغ 5/000/000ریال جایزه نقدی
رضا رئیسیان لوح تقدیر به همراه مبلغ 4/000/000ریال جایزه نقدی
امید عدالت مبلغ 3/000/000ریال جایزه نقدی
فرشته صالحی مبلغ 2/000/000ریال جایزه نقدی
سمیه باقری مبلغ 1/000/000ریال جایزه نقدی


   1397/7/22 10:12