شنبه 29 دی 1397 ساعت 16:26

بررسی مسائل و مشکلات مسکن مهر شهر مجلسی با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی

بررسی مشکلات و مسائل پروژهای مسکن مهر شهر جدید مجلسی و دیگر شهرهای جدید استان اصفهان در وزارت راه و شهرسازی در روز چهارشنبه مورخ 96/4/28 با حضور آقای مهندس مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر و آقای مهندس غلامی مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان
   1396/4/28 12:48