جمعه 06 اردیبهشت 1398 10:22

با حضور مهندس میریان و مهندس روانفر اعضاء محترم هیات مدیره شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید مسائل شهرجدیدمجلسی مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه روز پنج شنبه مورخ 96/4/22 با حضور آقاي مهندس ميريان و مهندس روانفر از اعضاء محترم هيات مديره شركت مادر تخصصي شهرهاي جديد موضوعات شهر جدید مجلسي مورد بررسي قرار گرفت.در اين جلسه كه اعضاء هیات مدیره و معاون شهرسازی و مشاور شرکت عمران مجلسی حضور داشتند موضوعات مهم از جمله محورهاي مواصلاتي شهرمجلسي، روند پيشرفت مترو  و هماهنگي جهت استقرار صنايع دستي مورد بحث قرار گرفت و مقرر گرديد در جلسات آتي با حضور مدير كل اداره گردشگري،ميراث فرهنگي و صنايع دستي موضوع توافقات شهرهاي جديد و صنايع دستي مجدداً مورد بررسي قرار گرفته و نسبت به ارائه خدمات به هنرمندان در شهرجديدمجلسي اقدام گردد.   1396/4/24 13:58