جمعه 06 اردیبهشت 1398 10:14

بازدید کارشناس و نماینده اداره محیط زیست شهرستان مبارکه از پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر مجلسی

حضور نماینده و کارشناس اداره محیط زیست شهرستان مبارکه آقای مهندس کاوه جهت بازدید و نمونه برداری از پکیج فاضلاب شهر جدید مجلسی در خصوص تسریع در صدور مجوزات لازم جهت بهره برداری 

   1396/4/20 12:10