پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 09:18

بازدید مدیر کل دیوان محاسبات استان اصفهان از شهر جدید مجلسی(گزارش تصویری)

 با دعوت شرکت عمران شهر جدید مجلسی، آقای قنبری مدیر کل دیوان محاسبات استان اصفهان و هیآت همراه روز شنبه مورخ 96/2/9  از پروژهای این شهر بازدید نمودند.
   1396/2/10 09:18