دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت 04:51

بازدید مدیر بخش فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از روند اجرائی پروژه پکیج تصفیه فاضلاب شهر جدید مجلسی

در تاریخ 27/07/95 جناب آقای مهندس شمسایی مدیر بخش شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به همراه کارشناسان مربوطه بازدید 2 ساعته ای از روند نصب پکیج تصفیه فاضلاب شهر جدید مجلسی به عمل آمده در این بازدید ضمن تذکر نکات ایمنی از روند اجرایی و سرعت پروژه رضایت کامل داشتند. 


   1395/8/1 09:02