دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 19:53

بازدید امام جمعه شهر بهارستان و مدیر عامل شرکت عمران این شهر از شهر جدید مجلسی(گزارش تصویری)

بازدید از پروژه ها و مساجد شهر جدید مجلسی با حضور حاج آقا صادقی امام جمعه شهر بهارستان و مهندس احمدی مدیر عامل شرکت عمران این شهر روز دوشنبه مورخ 96/2/18
   1396/2/18 12:41