بازدیداز بزرگترین پکیج تصفیه فاضلاب شهری کشور در شهر جدید مجلسی

در حاشیه بازدید و افتتاحیه پروژههای شهر جدید مجلسی جناب آقای مهندس نریمان مقام عالی وزارت راه و شهرسازی ومدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدیدوهیات همراه از محل نصب و تجهیزات نصب شده بزرگترین پکیج فاضلاب شهری کشور در شهر جدید مجلسی بازدید به عمل آوردند و قول مساعدت جهت کمک به انجام این پروژه که در جهت رفاه  ساکنان شهر مجلسی و مواظبت از محیط زیست مناسب این منطقه از کشور را در حال احداث میباشد را به مسئولین این شرکت دادند گفتنی است مشخصات این پروژه به شرح ذیل میباشد:نوع تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی رشد تلفیقی میباشد ظرفیت تصفیه در شبانه روز 1700مترمکعب و اعتبار اولیه23/000/000/000 ریال و طی 9 ماه طراحی ،ساخت و راه اندازی شد.


 
   1395/7/14 09:03