پنجشنبه 31 مرداد 1398 15:38

بازارچه خوداشتغالی ویژه بانوان شهر جدید مجلسی

بازارچه خوداشتغالی ویژه بانوان شهر جدید مجلسی
شرکت عمران شهر جدید مجلسی در راستای ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای بانوان شهر بویژه بانوان سرپرست خانوار با هدف تقویت اقتصاد خانواده ، نسبت به در اختيار قرار دادن تعداد محدودی از واحدهای تجاری با شرایط ویژه اقدام نمود

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر مجلسي در اين بازارچه كه متعلق به بانوان ميباشد در حال حاضر مشاغلی همچون میناکاری،قلم زنی،خیاطی و...احداث و شروع  به کار نموده اند.


   1398/5/12 08:23