جمعه 26 مهر 1398 09:23

آینده ای روشن برای شهر سبزمجلسی

 آینده ای روشن برای شهری سبزمجلسی
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:

برنامه هایی دردستوربه شرح زیر وجود دارد که آیندهای روشن را برای این شهر به همراه دارد :
اتصال به خط مترو منطقه ای اصفهان از دو مسیر
توسعه ی محور تفریحی و مجموعه ی باغ شهر
بهره مندی از محور ترانزیتی شمال ، جنوب
منطقه صنعتی امین برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل
سرانه فضای سبز بالا
قادر به پذیرفتن جمعیت بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر


 

   1398/5/6 15:10