پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 10:13

آماده سازی و کاشی کاری استخر سرپوشیده شهر جدید مجلسی

قرارداد مشارکت  شرکت عمران شهرجدید مجلسی با شرکت کنکاش سروستان سپاهان در ساخت استخر سرپوشیده با زیر بنای مفید به متراژ 1300 متر مربع و ادامه تکمیل سقف کاذب وآماده سازی و کاشی کاری کف استخر با مبلغی بالغ بر48/000/000/000 ریال


   1396/2/17 13:24