جمعه 28 تیر 1398 03:50

آماده سازی و آسفالت محور بین فاز 3 و 4 محله سپهر شهر جدید مجلسی (به روایط تصویر)

آسفالت بلوار کمال الملک و ادامه بلوار میرمیران و آماده سازی محور بین فاز 3 و4 محله سپهر شهر جدید مجلسی توسط شرکت عمران

   1396/7/25 12:10