چهارشنبه 01 خرداد 1398 14:31

اقدام روابط عمومی شرکت عمران با همکاری اداره پست شهرستان مبارکه در خصوص انجام مراحل تعویض کارت ملی شهروندان

روابط عمومی شرکت  عمران شهر جدید مجلسی با همکاری اداره پست شهرستان مبارکه جهت رفاه حال شهروندان اقدام به انجام مراحل تعویض کارت ملی  نمودند.
به گزارش روابط عمومی این شرکت
با عنایت به اینکه انجام تعویض کارت ملی در مرکز شهرستان انجام می گرفت و شهروندان باید مسافت زیادی را طی می نمودند و همچنین جهت صرفه جویی در ، زمان و هزینه طی هماهنگی با اداره پست شهرستان مبارکه و مساعدت آقای جعفری ریاست این اداره مقرر گردید در چند نوبت کارشناسان مربوطه جهت انجام مراحل صدور کارت هوشمند شهروندانی که هنوز موفق به انجام این کار نشده اند به شهر  مجلسی اعزام شوند در این خصوص مقرر گردید شرکت عمران جهت تامین مکانی مناسب اقدام نماید.


   1397/4/26 09:05