پنجشنبه 31 مرداد 1398 16:06

آقای سید امین موسوی بعنوان شهردار شهر جدید مجلسی انتخاب گردید.

آقای سید امین موسوی با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی بعنوان شهرداراین شهر انتخاب گردید.
سوابق اجرایی و تخصصی آقای مهندس موسوی:
معاونت عمرانی شهرداری مبارکه
مسئول دفترفنی شهرداری مبارکه
عضو کمسیون تصویب طرحها شهرداری مبارکه
عضو کمسیون سرمایه گذاری شهرداری مبارکه 
عضو هیات مدیره سازمان نو سازی و بهسازی
عضو نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان


   1396/6/4 09:11