جمعه 28 تیر 1398 03:58

افتتاح چند پروژه عمرانی در شهر جدید مجلسی به مناسبت گرامی داشت هفته دولت

افتتاح و بهره برداری از چند پروژه عمرانی در مورخ 97/6/10 توسط آقای دکتر طاهرخانی و هیات همراه در شهر جدید مجلسی
به گزارش واحد روابط عمومی 
این پروژه ها شامل:
افتتاح اولین هنرستان شهر                                   با اعتبار15/000/000/000 ریال
اجرای محوطه سازی مسکن مهر(پارک کارتینگ)   با اعتبار 4/770/000/000 ریال
افتتاح و بهره برداری از زمین های ورزشی روباز   بااعتبار  300/000/000 ریال
بهره برداری از تجاریهای محله هنر و سایت مهارت   با اعتبار   6/650/000/000 ریال
افتتاح 72 واحد مسکن مهر                                    با اعتبار 42/000/000/000 ریال
محوطه سازی اطراف تجاریهای بلوار فجر                   با اعتبار 1/760/000/000ریال
آغاز عملیات اجرایی محوطه  سازی و اجرای شبکه آب و فاضلاب محله دانش  با اعتبار  23/600/000/000 ریال
   1397/6/10 22:25