جمعه 06 اردیبهشت 1398 10:35

آغاز عملیات بتن ریزی کف آبنمای ورودی سایت گردشگری و جهانگردی شهر جدید مجلسی

آغاز عملیات بتن ریزی کف آبنمای ورودی سایت گردشگری و  جهانگردی شهر جدید مجلسی
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت
پروژه انجام عملیات محوطه سازی و دیوارکشی سایت جهانگردی به مبلغ 47/000/000/000 ریال در حال انجام است
قرارداد احداث 95 باغ ویلا با مساحت تقریبی هر کدام 500 تا 700 متر مربع در این سایت 14 هکتاری در دستور کار قرار گرفته است.


   1397/3/28 09:34