جمعه 06 اردیبهشت 1398 10:42

آغاز عملیات آسفالت پارک کارتینگ شهر جدید مجلسی

آغاز عملیات آسفالت پارک کارتینگ شهر جدید مجلسی
به گزارش روابط عمومی شرکت این پارک در محله مهران شهر مجلسی توسط شرکت عمران با مساحت 13/860متر مربع احداث گردیده است
مساحت آسفالت معابر:5/850 متر مربع 
هزینه آسفالت:985/000/000 ریال

   1397/4/17 08:22