جمعه 29 شهریور 1398 07:47

آغاز عملیات آسفالت محوطه هنرستان محله هنر شهر جدید مجلسی


آغاز عملیات آسفالت محوطه هنرستان شهر جدید مجلسی 
به گزارش روابط عمومی شرکت این مدرسه 6 کلاسه دارای مساحت محوطه 4500 مترمربع و با زیربنای ساختمان اصلی 943 متر مربع در دو طبقه ساخت و با مبلغ اعتبار 15/000/000/000 ریال در مراحله پایانی احداث می باشد که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.


   1397/3/29 09:17