پنجشنبه 31 مرداد 1398 15:58

آغاز عملیات اجرای آسفالت محلات مسکن مهر شهر جدید مجلسی

آغاز عملیات اجرای آسفالت محلات مسکن مهر
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:
عملیات آسفالت ( خیابان بهار) مجموعه ناجا و خیابانهای سایت صنعتی امین با هزینه ای بالغ بر
۱/۵۳۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال به مساحت ۲۹۸۰۰ متر مربع توسط شرکت عمران شهر مجلسی در حال اجرا می باشد.


   1398/5/2 13:02