پنجشنبه 31 مرداد 1398 15:35

آغاز عملیات اجرایی و آماده سازی پروژه های محله ای شهر جدید مجلسی توسط شرکت عمران

آغاز عملیات اجرایی و آماده سازی پروژه های محله ای شهر جدید مجلسی توسط شرکت عمران
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران :

عملیات آماده سازی چند پروژه از جمله زیر سازی و محوطه سازی مجموعه مسکن مهر ناجا،اجرای عملیات بتن ریزی ، پی (فونداسیون) پایه های روشنایی پارک محله دانش،شروع عملیات آماده سازی و جدول گذاری محله سپهر ( فاز ۳ و ۴ تعاونی فولاد)با کارفرمایی شرکت عمران آغاز گردید.

آغاز عملیات آماده سازی ، زیرسازی ، محوطه سازی و جدول گذاری مجموعه ناجا

اجرای عملیات بتن ریزی ، پی (فونداسیون) پایه های روشنایی پارک محله دانش

شروع عملیات آماده سازی و جدول گذاری محله سپهر ( فاز ۳ و ۴ تعاونی فولاد)

   1398/5/13 14:01