شنبه 29 دی 1397 ساعت 17:02

احداث اسکلت سالن همایش شهر جدید مجلسی

احداث اسکلت سالن همایش با مشخصات ذیل:

مکان:شهر جدید مجلسی، بلوار ارم
متراژزیربنا:2000 متر مربع
برآورد هزینه: 18/460/000/000 ریال
   1396/3/28 12:38