اجرای گنبد مسجد محله هنر شهر جدید مجلسی

مشخصات گنبد مسجد محله هنرشهر جدید مجلسی
جنس: استیل
قطر:7متر
ارتفاع ساق:1/80متر
ارتفاع گنبد از روی سقف سازه :9متر
   1395/12/29 20:10