دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 22:59

اجرای نمای ساختمان هنرستان محله هنر شهر چدید مجلسی

مشخصات فیزیکی ساختمان هنرستان شهر جدید مجلسی

نشانی: شهر جدید مجلسی محله هنر
مساحت ساختمان اصلی: 943/10 مترمربع
محوطه سازی: 4501 متر مربع
مبلغ قرارداد: 10/350/000/000 ریال
پیشرفت فیزیکی: بالغ بر50 درصد
پیمانکار: شرکت انبوه گستر برج


   1396/4/27 08:44