اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر

اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر مجلسی
 
در راستای زیباسازی چهره شهری و افزایش ایمنی تردد خودروها و امنیت عابرین پیاده رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر با هزینه ای بالغ بر ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در دستور کار شرکت قرار گرفت.


   1396/12/2 07:40