دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت 04:51

اجرای شبکه برق رسانی به پکیج تصفیه فاضلاب شهر جدید مجلسی

همزمان با اجراو نصب پکیج تصفیه فاضلاب شهرجدید مجلسی موضوع برق رسانی به این پروژه به ظرفیت 200 کیلو ولت با اعتباری بالغ بر 800/000/000 ریال در حال اجرا میباشد.    1395/8/1 09:26