اجرای سنگفرش واحدهای تجاری محله هنر شهر مجلسی

اجرای سنگفرش واحدهای تجاری  محله هنر
 به گزارش روابط عمومی شرکت عمران
سنگفرش و جدول گذاری واحدهای  تجاری محله هنر واقع در خیابان ذوالفنون توسط شرکت عمران در دست احداث می باشد . این پروژه با متراژ ۵۵۰ متر جدول و ۸۰۰ متر بلوک فرش و با هزینه ای بالغ بر ۳۵۰میلیون ریال به منظور ایجاد مسیر دسترسی بهتر به واحدهای تجاری اجرا      می گردد و ظرف چند روز آینده به اتمام می رسد.


   1396/12/2 08:04